New Works Spring 2022

Upcoming Exhibitions

CANCELLED due to Covid-19


Previous Exhibitions

The 58th annual CCNS Art Show
June 3-5 in Rowayton, CT

Boxes can contain gifts, memories, knowledge; sometimes they hold demons to be unleashed and secrets to be hidden. All of us have our boxes, collected over a lifetime. We pack and unpack them, move them around, stash them in the attic to gather dust. Yet they hold treasure: a life lived, memories to be cherished, adventures long forgotten.

How do you fold a thousand boxes? One at a time!

Paper
Geneva, Switzerland


3 Generationer
Galleri Skarpans, Åland Islands, Finland

Nya Åland, January 2019:
Förutom ett antal rogivande mandalas – abstrakta, spirituella symboler for universum inom buddhismen och hiduismen – I batikliknande teknik visar hon också två sviter figurative målningar. Den ena sviten, “Cosas Inutiles” – oanvända saker – forestaller diverse oanvändbara prydnadsföremål. De kan te sig banala, men Empi Mörn vill med glimten I ögat problematisera just den där oanvändbarheten. Om man avbildar den, blir den då inte användbar? Och hur som helst, kan verkligen den dekorativa skönheten någonsin vara helt igenom oanvändbar?

Det som mest drar blickarna till sig är dock Empi Mörns vackra dukar med motiv från åländska Boxö-ön. De kan i förstone te sig aningen naiva – tills man ser de skissböcker I vilka konstnärinnan först fångat motive. Då inser man hennes formella skicklighet. För sedan har hon tankfullt reducerat, funderat och experimenterat fram de utställda tavlorna.”

[English Translation]
“In addition to a number of restful mandalas – abstract, spiritual symbols of the universe in Buddhism and Hinduism – using a batik-like method, she also shows two suites of figurative paintings.  One suite, “Cosas Inútiles” – useless objects – portrays various useless ornaments. They may appear banal, but Empi Mörn wants to problematize that particular usability with a twinkle of the eye. If you depict it, will it not be useful? And anyway, can decorative beauty ever be completely useless?

What draws the eye most are Empi Mörn’s beautiful paintings with scenes from Åland’s Boxö Island. They can initially look slightly naive – until you see the sketch books in which the artist first captured the scenes. Then you realize her formal skill. From them, she has thoughtfully reduced, pondered and experimented with the exhibited paintings.” 

Vernissage

Deux Ans Avec Modeles Vivants
Maison de Quartier des Pâquis


%d bloggers like this: